Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole avioliitolain asettamia laillisia esteitä. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä tai ottolapsisuhde.

Avioliiton solmimisen oikeudellisista vaikutuksista saat lisätietoja Oikeusministeriön Avioliittolaki-sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Esteidentutkintapyyntö

Esteiden tutkintaa pyydetään joko evankelis-luterilaisen kirkon asiointipalvelusta (esteidentutkinta.fi) tai Digi- ja väestötietoviraston palvelusta. Aluekeskusrekisteriin esteidentutkintapyynnön voi tehdä myös puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Voit myös käydä morsiamen tai sulhasen kotiseurakunnan, sen (alue)keskusrekisterin, johon kotiseurakunta kuuluu, tai Digi- ja väestötietoviraston toimipisteissä.

Lisätietoja: Esteidentutkintapyyntö Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteristä

Esteidentutkintatodistus

Esteiden tutkinta kestää vähintään 7 päivää. Todistus tutkinnasta postitetaan kihlaparille kotiosoitteeseen tai sen voi noutaa aluetoimistojen asiakaspalvelupisteistä. Esteidentutkintatodistus on voimassa 4 kuukautta. Todistus annetaan vihkijälle ennen vihkimistä.

Lisätietoja esteidentutkintatodistuksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Sukunimen valinta

Avioituessa sukunimenne pysyvät ennallaan, jos ette esteidentutkintapyynnön yhteydessä ilmoita, että haluatte muuttaa niitä. Voitte ottaa yhteiseksi sukunimeksenne jommankumman sukunimen tai muodostaa sukunimistänne sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmässä voi olla korkeintaan kaksi sukunimeä. Ne voidaan yhdistää toisiinsa yhdysviivalla tai kirjoittaa erikseen. 

Lisätietoja sukunimivalinnastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytykset

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, jossa toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. 

Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Jos toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole myöskään mahdollista. 

Lisätietoja kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Huomaattehan, että pyytäessänne avioliiton esteiden tutkintaa Digi-ja väestötietoviraston sähköisen palvelukanavan kautta, teidän tulee valita hakemuksessa kohta, jossa ilmoitatte pyytävänne kirkolliseen vihkimiseen tarvittavien tietojen merkitsemistä todistukselle. Muutoin nämä "kirkkohäiden" välttämättömät edellytykset eivät tule todistukselle ja joudutte yhdessä papin kanssa selvittämään asiaa, jotta vihkiminen olisi mahdollista. Evankelis-luterilaisen kirkon asiointipalvelussa tehtyihin todistuksiin nämä tiedot merkitään automaattisesti.

Jos merkintä rippikoulun käymisestä puuttuu?

Joskus avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä voi käydä ilmi, että merkintä rippikoulun suorittamisesta on jäänyt tallentamatta kirkon järjestelmiin. Tässä tilanteessa teidän tulee käyttää oheista lomaketta.

Jos merkintä kirkon jäsenyydestä puuttuu todistukselta?

Jos avioliiton esteiden tutkinnasta annettuun todistukseen ei ole syystä tai toisesta merkitty tietoa minkään kristillisen uskontokunnan jäsenyydestä, ja olette Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tai muun kristillisen kirkon tai kristillisen uskontokunnan jäseniä, voidaan tämä puute korjata käyttämällä oheista lomaketta.

Kun kihlakumppanit ovat ulkomaalaisia?

Jos molemmat osapuolet ovat ulkomaalaisia eikä kumpikaan asu vakinaisesti Suomessa (ei kotikuntaa Suomessa), avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirastoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkollisen vihkimisen edellytysten täyttyminen tulee varmistaa aluekeskusrekisteristä.

Avioliittoaikomuksen julkisuus

Tieto kihlaparin tulevasta avioliitosta voidaan lukea jumalanpalveluksessa ("kuulutukset") sekä julkaista paikkakunnan lehdissä. Huomioittehan, että yleensä lehdet jäävät myös digitaalisiksi kopioksi internettiin. Joissakin seurakunnissa on tapana julkaista tieto avioliittoon vihkimisestä jumalanpalveluksessa ja/tai seurakunnan lehdessä. Lupa näihin avioliittoaikomuksen julkaisemisiin kysytään esteiden tutkinnan yhteydessä.

Avioliiton esteiden tutkinnan tilaus Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteristä