Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliiton esteiden tutkinta tehdään kaikille avioliittoon aikoville pareille. Siten varmistetaan, ettei kihlakumppaneilla ole Suomen avioliittolaissa mainittuja esteitä avioliiton solmimiselle. Tällaisia esteitä ovat voimassa oleva avioliitto tai rekisteröity parisuhde, lähisukulaisuus, alle 18 vuoden ikä ja ottolapsisuhde. Avioliiton solmimisen oikeudellisista vaikutuksista saat lisätietoja Oikeusministeriön Avioliittolaki-sivustoltaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Esteidentutkintapyyntö

 • Esteiden tutkintaa pyydetään joko evankelis-luterilaisen kirkon asiointipalvelusta tai Digi- ja väestötietoviraston palvelusta.
 • Esteiden tutkintaa voi pyytää asiakaskäynnillä myös joko morsiamen tai sulhasen seurakunnasta tai siitä (alue)keskusrekisteristä, johon morsiamen tai sulhasen seurakunta kuuluu. Pyynnön voi käydä jättämässä myös Digi- ja väestötietoviraston toimipisteisiin.
 • Tutkinnasta saa esteettömyystodistuksen aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä.
 • Kun todistus esteiden tutkinnasta valmistuu, voitte noutaa sen keskusrekisteristä tai saada postitse ilmoittamaanne osoitteeseen.
 • Todistus on voimassa 4 kuukautta ja se annetaan vihkijälle ennen vihkimistä. Todistus on hyvä näyttää vihkijälle vihkikeskustelussa.

Yleistä avioliiton esteiden tutkinnasta

Avioliittoon vihkimistä edeltää aina avioliiton esteiden tutkinta. Esteiden tutkinnalla varmistetaan, ettei avioliiton solmimiselle ole avioliitolain asettamia laillisia esteitä. 

Esteidentutkintatodistus

Todistus tutkinnasta postitetaan kihlaparille heidän kotiosoitteeseensa tai sen voi noutaa aluetoimistojen asiakaspalvelusta. Esteiden tutkinta kestää vähintään 7 päivää. Todistus on voimassa 4 kuukautta.

Lisätietoja esteidentutkintatodistuksestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Sukunimen valinta

Avioituessa sukunimenne pysyvät ennallaan, jos ette ilmoita esteidentutkintapyynnön yhteydessä, että haluatte muuttaa niitä. Voitte ottaa yhteiseksi sukunimeksenne jommankumman sukunimen tai muodostaa sukunimistänne yhteisen sukunimiyhdistelmän. Sukunimiyhdistelmässä voi olla korkeintaan kaksi sukunimeä. Ne voidaan yhdistää toisiinsa yhdysviivalla tai kirjoittaa erikseen. 

Lisätietoja sukunimivalinnastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytykset

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, jossa toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Jos toinen vihittävistä ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole myöskään mahdollista. 

Lisätietoja kirkollisen avioliittoon vihkimisen edellytyksistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Jos merkintä rippikoulun käymisestä puuttuu?

Joskus saattaa käydä niin, että avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä käy ilmi, että merkintä rippikoulun suorittamisesta on jäänyt tallentamatta kirkon järjestelmiin. Tässä tilanteessa teidän tulee käyttää oheista lomaketta.

Kihlakumppanit ovat ulkomaalaisia?

Jos molemmat osapuolet ovat ulkomaalaisia eikä kumpikaan asu vakinaisesti Suomessa (ei kotikuntaa Suomessa), avioliiton esteet tutkii Digi- ja väestötietovirastoLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Kirkollisen vihkimisen edellytysten täyttyminen pitää varmistaa aluekeskusrekisteristä.

Avioliittoaikomuksen julkisuus

Tieto kihlaparin tulevasta avioliitosta voidaan lukea jumalanpalveluksessa ("kuulutukset") sekä julkaista myös paikkakunnan lehdissä. Huomioittehan, että yleisesti ottaen lehdet jäävät myös digitaalisiksi kopioksi internettiin. Joissakin seurakunnissa on myös tapana julkaista tieto avioliittoon vihkimisestä jumalanpalveluksessa ja/tai seurakunnan lehdessä. Lupa näihin avioliittoaikomuksen julkaisemisiin kysytään esteiden tutkinnan yhteydessä.

Avioliiton esteiden tutkinnan tilaus

 1. Esteiden tutkinnan tilaamista suositellaan ensisijaisesti verkossa osoitteessa esteidentutkinta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 2. Tilaukset sähköpostitse osoitteeseen: rekisterointi.akrlapua@evl.fi
 3. Tilaukset puhelimitse numeroon: 041 730 2589
 4. Tilaukset kirjeitse: Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteri, PL 40, 40101 Jyväskylä (lomakkeet ohessa)
 5. Käynnit aluekeskusrekisterin palvelupisteissä Jyväskylässä, Seinäjoella tai Vaasassa tällä hetkellä vain ajanvarauksella.
 6. Käynnit Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisteriin kuuluvan seurakunnan palvelutoimistossa, jolloin tilauslomake täytetään siellä ja tilaus toimitetaan aluekeskusrekisteriin seurakunnan toimesta. HUOM! Tämä palvelu on mahdollinen vain osassa seurakuntia, tarkista tarjoaako kotiseurakuntasi tätä palvelua.