Kaste Suomessa

Kaste luterilaisessa kirkossa

Kasteen sakramentissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä Jumala kutsuu kastetun nimeltä omakseen ja hänestä tulee kristillisen kirkon jäsen. Pyhä Henki herättää kastetussa uutta uskoa ja rakkautta. Kaste ja usko ovat kokonaan Jumalan pelastavaa työtä. Kaste kantaa kristittyä läpi koko elämän.

Kaste on rakkauttaLinkki avautuu uudessa välilehdessä: kastetun läheiset rukoilevat ja toivovat hänelle hyvää. Kastejuhlassa kastetusta tulee kotiseurakuntansa jäsen ja osa maailmanlaajaa kirkkoa. Kasteen yhteydessä tapahtuu paljon hyviä asioita niin kastettavalle itselleen kuin hänen lähipiirilleen.

Evankelis-luterilaisen kirkon Kaste-sivustolleLinkki avautuu uudessa välilehdessä on koottu olennaisimmat asiat kasteesta.

Kasteeseen liittyviä viranomaistoimenpiteitä

Lapsen rekisteröinti

Perinteisesti kirkon jäsenen lapsen kasteeseen liittyy myös se, että lapsi rekisteröidään ensimmäistä kertaa Suomen väestötietojärjestelmään. Lapsen rekisteröinnin yhteydessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä vanhempien tulee ilmoittaa lapsen etunimi/etunimet, sukunimi ja äidinkieli. Nimien tulee olla nimilainLinkki avautuu uudessa välilehdessä mukaisia ja äidinkieleksi voidaan rekisteröidä vain yksi kieli.

Lapsen tietojen ilmoituslomake toimitetaan automaattisesti lapsen äidille Digi- ja väestötietoviraston toimesta Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin lähettämänä.

Mikäli olette kadottaneet tämän lomakkeen, ilmoittakaa siitä kastavalle papille toimituskeskustelun yhteydessä, jotta hän osaa varata oikean lomakkeen mukaansa. Jos olette rekisteröineet lapsen Digi- ja väestötietovirastoon jo ennen kastetta, ilmoittakaa tästäkin kastavalle papille toimituskeskustelun yhteydessä, jotta hän osaa varata mukaansa toisen lomakkeen.

Huomatkaa myös, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko voi rekisteröidä ensimmäistä kertaa vain sellaisen lapsen tiedot väestötietojärjestelmään, joka voidaan kastaa. Kasteen edellytyksenä on vähintään yhden vanhemman tai huoltajan jäsenyys kirkossa sekä kummienLinkki avautuu uudessa välilehdessä olemassaolo.

Isyyden vahvistaminen

Vain avioliiton aikana syntyneen lapsen isyys on automaattisesti selvitetty ja vahvistettu (isä on äidin aviopuoliso). Mikäli lapsen vanhemmat eivät ole keskenään avioliittossa, tulee isyys selvittää ja vahvistaa. Vasta isyyden vahvistaminen luo juridisen siteen isän ja lapsen välille sekä antaa lapselle oikeuden isän sukunimeen.

Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto.

Mikäli isä on tunnustanut isyytensä neuvolassa, otattehan huomioon, että kunnan lastenvalvoja ottaa isyyden tunnustamisen käsittelyyn vasta sitten, kun lapsen syntymästä on kulunut 30 päivää. Näin ollen isyys on vahvistettu tavallisesti aikaisintaan 1,5 kuukauden kuluttua lapsen syntymästä ja lapsi voidaan rekisteröidä isän sukunimelle.

Isyyden vahvistamisesta tulee vanhemmille aina kirjallinen päätös, näytättehän päätöksen kastavalle papille kastekeskustelun yhteydessä.

Kastetoimituksen järjestämisessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä olkaa yhteydessä oman paikkakuntanne seurakuntaan.

Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin saatekirjeistä lapsen tietojen ilmoittamisen lomakkeeseen löydät vielä lisää tietoja kasteeseen liittyen:

Digi- ja väestötietoviraston ohjeet lomakkeen täyttämiseen löydät tästä: